Přejít na obsah

S NAUČNOU STEZKOU POMOHOU DOTAČNÍ TITULY

Připravujeme vybudování naučné stezky po stopách sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí, jde o projekt vybraný při veřejném hlasování v letošním participativním rozpočtu PRO ÚSTÍ. Jeho hlavní myšlenkou je vytvořit značený turistický okruh, který by nabídl místním i turistům další alternativu k aktivnímu trávení volného času a připomněl dění v období protektorátu. Do realizace se pustilo město společně s městským muzeem, který bude garantem odborné stránky projektu. Ke spolupráci byl přizván i historik, vysokoškolský profesor a publicista František Musil, který se již zúčastnil obhlídky míst vytipovaných pro plánovanou stezku přímo v terénu.

V muzeu proběhla základní rešerše písemných a obrazových materiálů. Dále byla načrtnuta základní osnova tematických okruhů, které by se mohly objevit na informačních tabulích na stezce a v propagačních materiálech. Přípravy budou pokračovat, je nutné prostudovat mapy, aby bylo možné přesně určit linii protektorátní hranice, budou se dál sumarizovat texty a obrazová dokumentace. Potřeba je také řešit majetkové vztahy k pozemkům, na kterých by měly stát informační tabule nebo navržené exponáty (cedule, patníky, závory apod.).

Ruku v ruce s praktickou stránkou projektu se řeší i jeho financování. V participativním rozpočtu bylo na velké projekty vyčleněno 300 tisíc korun. Pokud by měl být záměr realizován v plném rozsahu, tato částka stačit nebude. Město proto začalo hledat další možnosti financování projektu pomocí dotačních titulů. V úvahu připadá program Interreg Česko-Polsko nebo dotační program MAS Orlicko. Příprava naučné stezky bude pokračovat tak, aby se město mohlo v příštím roce přihlásit do některé z výzev a po obdržení dotace projekt realizovat.

IMG 9436