Přejít na obsah

MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA LETOŠNÍ ROK

Město Ústí nad Orlicí má schválený rozpočet na rok 2023. Po diskusi jej na pondělním zasedání schválili zastupitelé. Nastaven je jako schodkový, počítá s příjmy ve výši 429,720 milionu korun, výdaji ve výši 526,606 milionu korun. Schodek činí necelých 97 milionů korun.

Hlavním zdrojem financování schodku rozpočtu jsou neutracené finanční prostředky loňského roku. Tato skutečnost je způsobena zejména nedokončením řady investičních akcí, ale také zvýšeným příjmem sdílených daní (zejména z DPH) a příjmem ze získaných dotací. Na konci roku 2022 činil zůstatek na bankovních účtech města 144 milionů korun. „Z těchto prostředků bude v rámci rozpočtu města využito necelých 107 milionů korun, a to především na krytí rozestavěných staveb, na které má město uzavřené příslušné smlouvy s termínem dokončení v letošním roce. Finance ve výši 37 milionů korun se do rozpočtu nezařazují a zůstávají uloženy na spořicích účtech. Schodek rozpočtu tedy neznamená žádné nové zadlužení města. Naopak je rozpočet ve své provozní výdajové části úsporný a reaguje na předvolební sliby a deklarace uvedené v Programovém prohlášení současné koalice,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

Největším investičním akcím, které v letošním roce proběhnou, se budeme věnovat v samostatných tiskových zprávách.

Na zastupitelstvu zaznělo také stanovisko rady města k návrhu vypínat v nočních hodinách veřejné osvětlení, který vzešel z minulého jednání zastupitelů. Rada města na tento návrh nepřistoupila, a to na základě stanoviska jednatele společnosti Tepvos a vyjádření Policie ČR. Upřednostnila bezpečnost občanů. Je toho názoru, že uspořené finanční prostředky za sníženou spotřebu elektrické energie nemohou být na úkor snížení kvality života a bezpečí občanů. Při schvalování ceníků společnosti Tepvos na rok 2023 byly nastavené vybrané činnosti společnosti tak, aby dosáhla finančních úspor v celkové výši zhruba 1 milion korun, a to bez dopadu na rozsah prováděných prací a činností.

Zastupitelstvo města na svém zasedání také řešilo některé majetkoprávní úkony nebo udělovalo dotace z rozpočtu města.

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města bude v nejbližších dnech umístěno na našem webu. Další na řadě bude mimořádné zasedání zastupitelstva města, které se sejde 20. února od 15 hodin v Kulturním domě kvůli majetkoprávním úkonům, které jsou nutné v souvislosti se stavbou ateliérů Střední školy uměleckoprůmyslové připravovanou Pardubickým krajem v areálu bývalé Perly 01.

3K0A2009
3K0A2030
3K0A2038
3K0A2014
3K0A2034
3K0A2012
3K0A2020
3K0A2022
3K0A2010