Přejít na obsah

SENÁTOR FIALA NAVŠTÍVIL ÚSTECKOU RADNICI

Senátor Petr Fiala se v pátek 3. března setkal s vedení našeho města. Se starostou Petrem Hájkem a místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem debatovali o připravovaných projektech města, jako je například přístavba objektu u Domova důchodců nebo dalších záměrech v bývalém areálu Perly v centru města. Shodli se také na nutnosti rekonstrukce silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Letohradu. Pardubický kraj, jemuž komunikace patří, o špatném technickém stavu mnoha úseků této silnice ví a s rekonstrukcí nejhorších úseků aktuálně počítá v rámci Regionálního akčního plánu v roce 2025, jak uvedlo hejtmanství v nedávné tiskové zprávě. Aktuálně vyčíslené náklady činí 0,5 mld. korun, což z pohledu celokrajské sítě silnic II. a III. tříd je značný výdaj.

20230303091934
20230303091847
20230303092044
20230303092116
20230303092101