Přejít na obsah

PROBÍHÁ REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ

Celkem devět a půl milionu korun bude stát investice do obřadní síně radnice, která od loňského roku prochází rekonstrukcí. „Obřadní síň má svou reprezentativní funkci. Ta současná, která byla k západní straně radnice přistavěna v roce 1979, již však vzhledem ke svému dobovému interiéru přestala tuto úlohu naplňovat. Proto byla v loňském roce zahájena její modernizace. Dokončení stavebních prací včetně nového interiéru proběhne na jaře. Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme 300. výročí radniční budovy,ústecká radnice si takový dárek k výročí jistě zaslouží,“ podotkl starosta města Petr Hájek.

Stavební akce řeší obnovu přežitého a morálně zastaralého interiéru obřadní a předobřadní síně včetně přilehlého zázemí. V loňském roce byly provedeny bourací práce, instalace nových rozvodů a hrubé povrchové úpravy. V současnosti probíhají práce na podhledech hlavních sálů, realizují se obklady, dlažby a parketové podlahy. Akce bude završena montáží interiéru a zpětnou instalací varhan.

V době rekonstrukce obřadní síně je místem určeným pro konání svatebních obřadů Hernychova vila.

obřadka 1

obřadka 2