Přejít na obsah

KÁCENÍ STROMŮ V AREÁLU PERLY

Budování veřejné infrastruktury v areálu bývalé textilky, které je nezbytné pro další investice a rozvoj tohoto území, si vyžádá kácení stromů. Celkem jde o 10 stromů, čtyři břízy, tři jasany, dvě lípy a jednu třešeň. Stromy se nacházejí u vjezdu na bezplatné parkoviště v areálu Perly. Kácení bude provedeno v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí, které nabylo právní moci 11.3.2023. Vlastní stavební práce na nové komunikaci budou zahájeny v první polovině letošního roku přemístěním informačních vývěsek.  

Kácení stromů začne ve středu 15. března. Prosíme řidiče i kolemjdoucí o zvýšenou pozornost v tomto místě a děkujeme za pochopení. 
 
3K0A02922
3K0A02942
3K0A02952