Přejít na obsah

ZAČNE PŘÍPRAVA NOVÉ DUKLY PRO BYDLENÍ

Město v letošním roce zahájí stavbu technické infrastruktury v lokalitě Nová Dukla, která je určena územním plánem města pro bytovou výstavbu. Realizací akce vznikne 23 zasíťovaných parcel pro individuální výstavbu rodinných domků a připravené parcely pro developerský projekt stavby bytových domů s celkovou kapacitou 48 bytových jednotek. Investorem této akce je město Ústí nad Orlicí a společnost Tepvos, s.r.o.  

Na zahájení stavebních prací je v letošním rozpočtu města alokována částka ve výši deset milionů korun. Práce budou zahrnovat výstavbu kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů elektrické energie, veřejného osvětlení a kabelové televize. Následovat bude výstavba komunikací, chodníků, domovních vjezdů a výsadba veřejné zeleně. Dokončení akce se předpokládá ve druhé polovině příštího roku.

V Ústí nad Orlicí se aktuálně připravuje hned několik území pro bydlení různého typu, developerské nabídky zahrnují výstavbu bytů, bytových domů i rodinných domků. Jde například o lokalitu sídliště Štěpnice U Letiště nebo lokalitu „U Řeky“ v Hylvátech, ale také centrum města, kde by měly vzniknout byty rekonstrukcí administrativní budovy v bývalém areálu Perly 01.

nová dukla