Přejít na obsah

STAROSTY SEZNAMOVALI S PROBLEMATIKOU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

V úterý 23. března 2023 se konalo školení pro starosty obcí spadajících pod Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Českou Třebovou. Školení se uskutečnilo na základně Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Orlicí a bylo zaměřeno na problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 

Program školení se skládal z několika bloků, které se věnovaly různým tématům. Mezi tyto bloky patřila například prezentace krajského úřadu, která se zaměřila na bezpečnostní systém ČR a financování opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Další blok se pak věnoval protipovodňové ochraně a činnostem povodňových orgánů obcí a ORP. 

Na programu bylo také školení zaměřené na organizaci, kompetence a spolupráci se starosty obcí, které proběhlo pod vedením KHS Pardubického kraje. Dále se účastníci školení dozvěděli informace o vnitřní bezpečnosti a problematice veřejného pořádku od zástupců Policie ČR. Součástí programu byly i bloky věnované Hasičskému záchrannému sboru, které se věnovaly analýze rizik, činnostem na úseku ochrany obyvatelstva, požární prevenci a dalším tématům.

Na závěr školení měli účastníci možnost seznámit se s informační podporou ze strany ČHMÚ a diskutovat o tématech, která byla během školení přednesena.

Toto školení bylo pro starosty velmi užitečné, neboť jim poskytlo informace a znalosti, které jim umožní lépe zvládat nejen krizové situace týkající se obcí.

3K0A05651
3K0A05802
3K0A05712
3K0A0573
3K0A05855
3K0A05865
3K0A05773
3K0A05834