Přejít na obsah

OPĚT SE PŘIPOJÍME K AKCI „UKLIĎME ČESKO“

Týden před připravovanou tradiční akcí „Ukliďme Česko“ se dobrovolníci zapojili na úklidu v Hylvátech. Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“. Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více než 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým životem, je pro nás přirozené zapojit do něj i tuto společensky přínosnou akci.

Sraz účastníků při hlavním úklidovém dni, v sobotu 1. 4, bude v 9 hodin v prostoru Kociánky, nebo po dohodě na vytipovaných místech.

Předpokládáme uklidit v několika skupinách: Hylváty – okolí hřbitova a Andělova; Ústí – Špindlerova (okolí garáží směr Na Výsluní); Ústí – Špindlerova x Letohradská okolí kruhového objezdu (garáže); Ústí – J.K. Tyla a okolí řeky; Ústí – Oldřichovice okolí silnice Letohradská – Na Tiché Orlici; Ústí - prostor za cihelnou, Wolkerovo údolí a okolí cyklostezky apod.

Na akci si prosím vezměte odolnou obuv, vhodný oděv a dobrou náladu. Nářadí, pracovní rukavice, pytle a drobné občerstvení bude pro účastníky zajištěno. Informace o akci je také možné získat na uklidmecesko.cz/event/37495, nebo na odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí na telefonu 777 736 330.

UklidmeCesko2023-st
3K0A07954
3K0A0823
3K0A08262
3K0A08363
3K0A08382
3K0A0840