Přejít na obsah

ČÁST PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA PRO AUTOŠKOLY

Ústí nad Orlicí má statut Obce s rozšířenou působností (ORP), městský úřad tak vykonává i státní správu v záležitostech, které mu ukládá zákon. V této souvislosti bude opět na parkovišti vedle městského hřbitova vyznačena a oddělena zkušební plocha pro zkoušky řidičů motocyklů. Povinnost zajistit zkušební plochu pro výcvik a zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění ukládá ORP vyhláška č. 167/2002 Sb. z roku 2015. Zkušební plocha bude vyhrazena od 1. dubna do konce října a slouží všem autoškolám ve správním obvodu ORP. Její rozměry budou 9 krát 75 metrů.

Protože dříve se stávalo, že při větších pohřbech nebyla zbývající parkovací plocha dostatečná, došlo mezi pohřební službou a provozovateli zkušební plochy k dohodě, že v případě očekávaných větších smutečních obřadů bude parkoviště na danou dobu vyklizeno, aby se rozšířila možnost parkování.

3K0A0558 3