Přejít na obsah

K JARU PATŘÍ OPRAVY VÝTLUKŮ

Ve druhé polovině března proběhla na místních komunikacích oprava výtluků po zimě. Podle statistiky našeho odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend bylo opraveno přes sto padesát výtluků po celém katastru města, například v ulicích T. G. Masaryka, Letohradská, Q. Kociana nebo Jilemnického. Pracovníci městské společnosti Tepvos spotřebovali pět desítek pytlů asfaltové směsi, potřeba bylo také vyfrézovat silnici v Dolním Houžovci. Na opravy povrchu místních komunikací je v rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 1,7 milionu korun. Opravy výtluků se provádí průběžně po celý rok.

Opět upozorňujeme řidiče, že můžeme provádět opravy jen těch komunikací, jejichž vlastníkem je město. O silnice II. a III. třídy, které vlastní Pardubický kraj, se stará Správa a údržba silnic Pardubického kraje, o silnici I. třídy (průtah městem) Ředitelství silnic a dálnic.IMG 20220319 113944