Přejít na obsah

Podrobný program 3. zastupitelstva města

P R O G R A M 3. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 14. února 2011 1. Složení slibu členem zastupitelstva města tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková 2. Dodatek č. 1 Jednacího řádu zastupitelstva města vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle 3. Plán investičních akcí 3.1 Návrh rozpočtu kapitoly 1 – Investice a velké opravy 3.2 Dotace svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko pro rok 2011 3.3 Dotace svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko na provoz cyklostezek pro rok 2011 vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák 4. Rozpočet 4.1 Návrh rozpočtu města Ústí nad Orlicí na rok 2011 vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček 5. Majetkoprávní úkony 5.1 Prodej bytových jednotek 5.2 Kupní smlouva - MUDr. Jan Nožička 5.3 Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – J. Fiala 5.4 Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní smlouvy – V. Bryška 5. 5 Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 806/13 podílem 1/4, p.p.č. 806/28 podílem 1/4 a p.p.č. 3023 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 5.6 Prodej - Žemlička - k.ú. Hylváty 5.7 Prodej - Borovcová - Hylváty 5.8 Prodej - Svojanovští - Hylváty 5.9 Prodej - Mlíkovi - k.ú. Horní Houžovec 5.10 Prodej - ACE Trade spol. s r.o.- k.ú. Hylváty 5.11 Kupní smlouva – CHRAMOGAMES s.r.o. 5.12 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – TJ Knapovec vedoucí finančního odboru Ing. Jozef Polák 6. Finanční záležitosti 6.1 Návrh na schválení rozpočtových změn na rok 2010 6.2 Návrh na schválení statutu Finančního výboru 6.3 Návrh na schválení novelizovaného statutu Sociálního fondu 6.4 Návrh na schválení půjčky z FRB pro Zuzanu Mačátovou 6.5 Návrh na schválení půjčky z FRB pro manžele Bártovy 6.6 Návrh na schválení půjčky z FRB pro Tepvos, spol. s r.o. 6.7 Návrh na převod prostředků z FRB do rozpočtu města 6.8 Návrh na schválení smlouvy o kontokorentním úvěru starosta města Petr Hájek 7. TEPVOS, spol. s r. o. 7.1 Návrh na jmenování nového jednatele obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. 8. Různé vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík 8.1 Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu, který se nachází v území městské památkové zóny vedoucí odboru ŠKT Mgr. Luboš Mikyska 8.2 Žádost o prominutí penále KČT Horal 8.3 Dopis Slávka Janouška – žádost o dotaci tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková 8.4 Návrh změny výše měsíční odměny zastupitelů místostarosta Ing. Vladislav Fajt 8.5 Statut osadního výboru 8.6 Volba členů a předsedy osadních výborů 8.7 Statut kontrolního výboru vedoucí odboru OVV Ing. Iva Kužílková 8.8 Koncepce obnovy techniky a materiálu jednotek SDH Ústí nad Orlicí
news list