Přejít na obsah

KONCERT PODPOŘIL HOSPIC ALFA OMEGA

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí nad Orlicí uspořádala slavnostní benefiční koncert s názvem HRAJEME - POMÁHÁME. Koncert se uskutečnil v koncertním sále ZUŠ a jeho cílem bylo podpořit domácí hospic ALFA-OMEGA finanční částkou získanou z vstupného. 

Domácí hospic ALFA-OMEGA poskytuje pomoc a podporu pacientům a jejich rodinám v poslední fázi života. Tento charitativní projekt má za cíl pomoci a ukázat, že jsme tu pro sebe navzájem i v nejtěžších chvílích. 

Na benefičním koncertu vystoupili žáci školy i hosté. Zazněly skladby od různých autorů, jako jsou J. S. Bach, Gert Bomhof, Bohuslav Martinů, Milan Dlouhý, Charles Auguste de Bériot a další. Koncert se setkal s velkým zájmem a úspěchem, a byl ukázkou skvělé spolupráce a solidarity. 

Díky všem, kteří přišli na koncert, se podařilo získat finanční prostředky ve výši téměř 16 tisíc korun, které byly věnovány na podporu Domácího hospice ALFA-OMEGA. Konkrétně na nákup léků a zdravotnického materiálu. Tato charitativní akce navázala na předchozí úspěšný koncert pro charitu.

3K0A2203
3K0A2223
3K0A2218
3K0A2207
3K0A2216
3K0A2242
3K0A2244
3K0A2211
3K0A2251
3K0A2259