Přejít na obsah

PODCHODY BUDOU K SVĚTU

Podchody pod světelnou křižovatkou u Avionu projdou proměnou. Jde o jeden z nápadů přihlášených do participativního rozpočtu PRO ÚSTÍ. Veřejnosti se líbil natolik, že jej vybrala při hlasování. „Křižovatku u Avionu považuji za důležitou ve smyslu jejího častého užívání – jak automobilisty při průjezdu/příjezdu/odjezdu z města, tak ale i pěších směřujících z vlaku/na vlak. Mnozí jí také procházejí cestou na cyklostezky. Chtěl bych, aby podchody vypadaly trochu k světu,“ bylo záměrem autora projektu.

Rada města vybírala zhotovitele ze tří předložených nabídek a následně schválila příslušnou smlouvu o dílo na vlastní realizaci, která proběhne v období mezi dubnem a listopadem. Celkové náklady představují 1,1 milionu korun a výrazně přesáhly alokovanou částku participativního rozpočtu. K realizaci se vedení města rozhodlo i s ohledem na vlastní záměr opravy podchodu, který byl ovšem v minulém volebním období odložen. Práce budou zahrnovat opravu stávajícího podchodu, konkrétně střech nadzemních přístřešků, dále bočních plechových částí a plechového podhledu. Součástí zakázky bude i oprava a mytí skel a oprava soklů. Zároveň bylo domluveno s městskou společností Tepvos, že v podchodech vymění světla, protože se z veřejnosti ozývaly hlasy, že již nejsou dostatečná.

Město také vypovědělo smlouvu o pronájmu s reklamní společností, která umisťovala na stříšky podchodů reklamní poutače. Díky tomu nebudou podchody od podzimu letošního roku sloužit pro umístění reklamy, komiksová výmalba vnitřního prostoru zůstane prozatím beze změny.

3K0A18941
3K0A18974
3K0A18961
3K0A1901
3K0A1899