Přejít na obsah

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI NA KOCIÁNCE

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na čtvrtek 11. května pro žáky základních škol okresu Ústí nad Orlicí soutěž v poskytování první pomoci pod názvem oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se konala v centru města Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti při ošetření různých poranění např. odřenin, zavřených zlomenin, bezvědomí, zástava dechu a krevního oběhu a jiných. Dále musely prokázat znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených nebo znalosti z dopravní výchovy. O volné stanoviště se postaral Sbor dobrovolných hasičů Černovír s ukázkou jejich vozidla a vybavení. Soutěž mladých zdravotníků byla pořádána ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a střední školou zdravotnickou a sociální Ústí nad Orlicí.

Výsledky soutěže:

I. stupeň -  (1. - 5 ročník)
1. místo Základní škola Lukavice
2. místo Základní škola Třebovská Ústí nad Orlicí
3. místo Základní škola Třebovská Ústí nad Orlicí

II. stupeň - (6. – 9. ročník)
1. místo Základní škola Javornického Vysoké Mýto
2. místo Základní škola Dolní Dobrouč
3. místo Základní škola Jiráskova Vysoké Mýto

Vítězná družstva budou Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí a okres Ústí nad Orlicí reprezentovat na regionální soutěži mladých zdravotníků pro Pardubický a Královéhradecký kraj v Jičíně na konci května.

Mladý zdravotník
Chcete se s námi něco nového dozvědět, mnohému naučit nebo jen tak vyzkoušet své znalosti v oblasti první pomoci...? Pak klikněte na www.mladyzdravotnik.cz – moderní interaktivní vzdělávací portál ČČK, který nabízí v aktuální verzi zajímavé informace nejen z oblasti prevence zdraví a první pomoci, ale také zajímavosti ze světa sportu, umění či kultury.

Naším hlavním cílem bylo vytvořit atraktivní a užitečnou platformu pro sdílení důvěryhodného obsahu z oblasti první pomoci a zdravotní výchovy a nabídnout funkční a praktický nástroj také pro pedagogy, pro které bychom rádi připravili a vložili pracovní listy, a lektory první pomoci.

3K0A1614
3K0A16213
3K0A16312
3K0A1635
3K0A16412
3K0A16474
3K0A16494
3K0A16552
3K0A16594
3K0A16633