Přejít na obsah

KOCIÁNKA OPĚT ROZKVETLA UMĚNÍM

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana pořádala oblíbenou akci s názvem "Kociánka rozkvete uměním". Na prostranství Kociánka se během odpoledne vystřídalo na 130 dětí, které se seznámily s různými uměleckými obory, jako jsou hudba, tanec, výtvarné umění a divadlo. 

Akce nabídla zábavnou stezku mezi kruhy, kde se děti dozvěděly více o vyučovaných oborech a seznámily se s nejrůznějšími hudebními nástroji. Dále se mohly zapojit do tanečních, výtvarných nebo divadelních aktivit, ve kterých ukázaly své schopnosti a nadání. Akce nabídla nejen zábavu, ale také možnost prozkoumat a objevit své zájmy a talent. 

Naše Základní umělecká škola Jaroslava Kociana je otevřená pro všechny, kteří mají zájem o umění a chtějí se učit hrát na hudební nástroj, zpívat, tancovat, malovat nebo hrát divadlo. Pokud i vy přemýšlíte o tom, že by vaše dítě mohlo mít talent v některém z těchto oborů, navštivte webové stránky školy a dozvíte se více.

3K0A19265
3K0A19293
3K0A19351
3K0A19364
3K0A19373
3K0A19552
3K0A19452
3K0A19654
3K0A19573
3K0A19672