Přejít na obsah

ČESKOU TŘEBOVOU NAVŠTÍVILO VEDENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

O tom, že k sobě Česká Třebová a Město Ústí nad Orlicí mají blízko, se může každý přesvědčit pouhým pohledem do mapy. Kromě geografické vazby však obě města spojuje také celá řada společných zájmů a lidských propojení. Důkazem toho je dlouholeté a pravidelná tradice setkávání představitelů obou měst. V úterý 16. května radnici v České Třebové navštívil orlickoústecký starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík, Pavel Svatoš a Matouš Pořický.
 
Zásadním tématem jednání bylo mimo jiné nakládání s odpady. „V současné době je situace v našich městech odlišná. V České Třebové od minulého roku svážíme dům od domu popelnice s tříděným odpadem, zatímco v Ústí nad Orlicí mají zaveden motivační systém. Na naší straně vnímám jako drobnou výhodu, že skládka i kompostárna jsou v rukou městské společnosti. Připravit se ale na plánovaný konec skládkování v roce 2030 budou muset obě města. Proto jsem pana starostu informoval o průběhu jednání z minulého týdne, kdy jsme společně se zástupci Pardubického kraje, Správy železnic a města Svitavy diskutovali o společném postupu v rámci kraje,“ nastínil jedno z témat schůzky starosta Zdeněk Řehák, který rovněž zmínil, že dalším problémem, který se dotýká obou měst, je rušení poboček České pošty.
 
V Ústí nad Orlicí by avizované rušení mělo postihnou tři pobočky, zatímco v České Třebové se jedná o jednu poštu v lokalitě Parník. Oba starostové v posledních týdnech absolvovali v různých formátech několik jednání, ale ze strany České pošty došlo pouze k dílčím ústupkům. Ty spočívají především ve slibu posílení kapacity poboček, kterých se rušení netýká. Zdeněk Řehák i Petr Hájek tak momentálně čekají na aktualizaci podmínek programu Pošta Partner pro obce s nadějí, že po této změně pravidel bude zapojení jejich měst do partnerského programu dávat ekonomicky smysl.
 
V rámci společné diskuse došlo i na oblast stavebních investic. „Finanční objem investic našeho města představuje v letošním roce 170 milionů korun a na setkání jsem přiblížil tři nejvýznamnější akce, které byly zahájeny v loňském roce a nyní se blíží k dokončení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci obřadní síně na ústecké radnici, přístavbu hasičské zbrojnice SDH Černovír a rekonstrukci budovy městského úřadu, ve které sídlí odbor dopravy a sociálních služeb. Dále jsem informoval o připravované investici Pardubického kraje v areálu bývalé Perly, kterou je výstavba ateliérů Střední škola uměleckoprůmyslová. A ve stručnosti jsem představil revitalizaci parku a bezprostředního okolí Roškotova divadla, což je záměr města, který bude stavebně zahájen na podzim letošního roku,“ upřesnil Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí.