Přejít na obsah

BUDKAMI PODPORUJEME HNÍZDĚNÍ PTÁKŮ

Před pěti lety v roce 2017 bylo na území města 155 kusů ptačích budek. V současné době je jich instalováno 294. Pro město je každoročně udržuje ornitolog. Budky se pravidelně čistí a prochází opravami. „Samotná kontrola a vyhodnocení osídlení umělých dutinek přináší řadu cenných informací nejen o druhovém zastoupení dutinových živočichů, ale také o velikosti a prosperitě jejich populací. Vedle běžných druhů se tu usazují také druhy chráněné,“ uvedl ornitolog Miroslav Dusík. V budkách hnízdí například sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, vrabec polní, špaček obecný, puštík obecný, kavka obecná, konipas horský nebo skorec vodní. Na území města jsou však i budky pro chráněné netopýry, plchy a veverky obecné.

„Počet budek na stávajících stanovištích je doplňován podle toho, kolik a jaké druhy se ve zvolených místech aktuálně vyskytují. Každoročně postupně přidáváme další. Systém je upravován tak, aby byly podpořeny všechny základní i náročnější druhy ptáků a savců. Nyní jsou budky instalovány v deseti lokalitách, například v parku u Roškotova divadla, na sídlištích nebo ve Wolkerově údolí. Letos plánujeme instalovat 22 budek pro malé pěvce a sovy do Zajíčkových dolů nebo u cyklostezky u Tiché Orlice,“ doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký.

Většina podporovaných druhů ptáků patří k významným predátorům hmyzu. „Klimatické změny stresují stromy a keře, a ty se tedy hůře hmyzu brání. Biologická ochrana dřevin tak nabývá na čím dál větším významu. Ptactvo funguje jako pojistka proti přemnožení nežádoucího hmyzu, je ukazatelem pestrosti městského prostředí a pro někoho je i vítaným blízkým dotekem přírody, o který se může starat a zajímat,“ dodává Jiří Preclík, místostarosta města a gestor životního prostředí.

3K0A17124
3K0A17113
3K0A17153