Přejít na obsah

NEJTVRDŠÍ HASIČI OPĚT ZÁVODILI NA ANDRLÁKU

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí uspořádal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického soutěž v náročných disciplínách TFA. Po nucené čtyřleté přestávce se na Ohnivou rozhlednu na Andrlově chlumu sjeli největší borci z řad profesionálních hasičů z celé republiky. Soutěž probíhala dle platných pravidel pro soutěže v TFA a byla zařazena do Českého poháru v TFA.

Soutěžící startoval s kompletním zásahovým oděvem, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky.

Na 1. úseku soutěžící běžel na stanovenou vzdálenost k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojil dvě hadicová vedení. Obě hadicová vedení musel rozvinout na 60 metrů. Následně musel smotal dvě hadice a uložit do boxu.

Následoval úsek číslo 2  kde závodním musel provést 80 úderů obouruční palicí v hammer boxu, dále běžel k tunelu, uchopil 20 kg závaží a pronesl ho tunelem, následně uchopil figurínu a přemístil určeným koridorem do stanovené vzdálenosti 30 m a zpět. Nakonec musel zdolat 3 m vysokou bariéru.

Na úseku č. 3 musel soutěžící postupně dopravil 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opřel, vystoupal po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhl břemeno na plošinu lešení a sestoupil zpět. Běžel k hydrantovému nástavci a připojil k němu proudnici.

V posledním úseku pak závodník pokračoval výstupem po schodech na plošinu rozhledny po 183 schodech, kde se nacházel cíl nejnáročnější soutěže.

Na start závodů se postavilo celkem 90 závodníků. Vítězem se stal Michal Brousil z HZS JČK (HZS Jihočeského kraje) s časem 04:35,87. Druhé místo obsadil Zdeněk Král z HZS PAK (HZS Pardubického kraje) s časem 04:37,52. Třetí příčku získal Pavel Kouřík z HZS PLK (HZS Plzeňského kraje) s časem 04:39,06.

Nechyběli ani závodníci ze Slovenska a Polska. Slovensko zastupovali čtyři závodníci z nichž dva obsadili 49. a 66. místo. Ze sousedního Polska přijeli také čtyři hasiči, závod však nedokončili.

Podrobné informace a výsledky naleznete ZDE: https://tfa.hzscr.cz/usti23/index.php

3K0A2888
3K0A2892
3K0A2902
3K0A2895
3K0A2907
3K0A2922
3K0A2926
3K0A2932
3K0A2956
3K0A2943