Přejít na obsah

CYKLOSTEZKU U ČERNOVÍRU UZAVŘOU STAVEBNÍ PRÁCE

Začíná stavební akce "Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí, Černovír", která pěším, cyklistům i motoristům přinese různá omezení. Realizována bude v pěti etapách, ta první potrvá od 22. 5. do 18. 6. 2023 a bude se týkat chodníku od odbočky na letiště po č.p. 41 Na Tiché Orlici. Tato etapa si vyžádá uzavírkou cyklostezky od odbočky na letiště směrem na Černovír (viz obrázek).

Druhá etapa začne 12. června a přinese částečné omezení silnice II/360 od křižovatky s ulicí B. Němcové po odbočku na letiště. Podrobné informace včas zveřejníme. Během této stavební akce má být postaveno přes sedm tisíc metrů kanalizačního potrubí, 5 čerpacích stanic na odpadní vody a výhledově napojeno víc než pět set obyvatel na kanalizaci tak, aby likvidace splaškových vod již probíhala v souladu s příslušnou legislativou.

Investorem stavby je městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. a celkové náklady představují 92 milionu korun. Financování je zajištěno z rozpočtu společnosti a získané dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 64 milionu korun.

cyklo cervovir