Přejít na obsah

KONALO SE SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

Dnes se v Malé scéně konalo setkání vedení města Ústí nad Orlicí s občany. Akce, která začala v 17 hodin, byla určena pro ty, kteří se chtěli dozvědět aktuální informace o chodu města a mít možnost vyjádřit své připomínky, náměty a dotazy.

Na setkání byli přítomni starosta města Petr Hájek, místostarosta Jiří Preclík a neuvolnění místostarostové Pavel Svatoš a Matouš Pořický.

Úvodní část setkání byla věnována prezentaci organizace a řízení města a úřadu. Starosta Petr Hájek informoval o složení rady a zastupitelstva města, představil rozpočet na letošní rok a podrobně se zabýval plánovanými příjmy, výdaji a investičními akcemi a dotacemi.

Po úvodní prezentaci následovala diskuzní část, kde měli občané možnost položit své dotazy a vyjádřit své názory na různá témata týkající se našeho města. Vedení města například objasnilo současnou stavební činnost společnosti ČEZ, která souvisí s výměnou stávajících rozvodů elektrické energie. Zároveň vedení nastínilo záměry společnosti CETIN, která v následujících letech připravuje modernizaci své telekomunikační sítě.

Protože jsou názory a připomínky pro vedení města důležité, konají se tato veřejná setkání pravidelně již od roku 2011.

V samotném závěru starosta pozval přítomné na podzimní setkání, které bude zaměřeno na revitalizaci parku u Roškotova divadla včetně navazujícího veřejného prostranství.

3K0A0205
3K0A0213
3K0A0212