Přejít na obsah

PORADA STAROSTŮ NA AKTUÁLNÍ TÉMATA

Porada starostů obcí spadajících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, se ve čtvrtek 25. května konala v Hernychově vile. Náplní této porady bylo předání aktuálních informací o změnách a povinnostech legislativních a správních.

Zástupcům obcí byly prezentovány informace z několika odborů městského úřadu. Seznámili se s pravidly střetu zájmů, dozvěděli se aktuální informace ze stavebního úřadu nebo informace z krizového řízení.

Každoroční porada přinesla starostům řadu důležitých sdělení týkajících se obcí a také jejich občanů.

3K0A0231
3K0A0238
3K0A0237
3K0A0232
3K0A0240
3K0A0234
3K0A0246