Přejít na obsah

ZUŠ OPEN 2023 LÁKAL NA KOCIÁNKU

V rámci festivalu ZUŠ OPEN 2023, který se koná od 21. května do 4. června, se 25. května na veřejném prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí uskutečnilo slavnostní odpoledne nazvané "Mezi sloupy". Celé odpoledne provázelo nádherné počasím, které přilákalo mnoho diváků.

Hlavním smyslem celonárodní akce ZUŠ OPEN, do které se zapojují školy z celé republiky, je vyzdvihnout unikátní systém základních uměleckých škol, který vychovává nejenom profesionály, ale hlavně také publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo. Díky tomu se zvyšuje kulturnost celého národa. Základní umělecké školy však působí nejenom jako vzdělávací centra v oboru umění, ale také jako takové malé kulturní agentury. Spolupracují s jinými soubory, orchestry a rodiči. Akce ZUŠ OPEN se stává kulturní událostí roku s největším počtem zapojených účinkujících.

Na programu "Mezi sloupy" se diváci mohli těšit na bohatý program s různými uměleckými vystoupeními, která představovala talentované žáky Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Diváci měli možnost vidět a slyšet pěvecký sbor Čekanky, soubor Kocianek, komorní hru fléten a klarinetů, skupinu Sweet Wood a přehlídku výtvarného oboru před budovou školy. Dále akordeonové vystoupení, pěvecký sbor Čtyřlístek, bubenické vystoupení Co-Bo-Drums nebo orchestry Decapoda a Black Band.

Vyvrcholením večera byl tanec mezi sloupy, který představoval vystoupení tanečního oboru školy.

3K0A0294
3K0A0308
3K0A0325
3K0A0269
3K0A0264
3K0A0278
3K0A0274
3K0A0265
3K0A0276
3K0A0266