Přejít na obsah

DDM DUHA LÁKAL NA OBLÍBENÉ DUHA SHOW

V sobotu 27. května se v Domě dětí a mládeže DUHA konalo oblíbené Duha Show, přehlídka představující výsledky práce desítek kroužků, které naše DDM pořádá. Akce nabídla širokou škálu vystoupení, od tanečních a hudebních čísel až po vzdušnou akrobacii.

První vystoupení předvedl pěvecký sbor Písnička. Sbor, složený z více než 40 talentovaných dětí, zahrál a zazpíval několik různorodých písní, včetně oblíbených současných hitů. Po pěveckém sboru přišla na řadu energická taneční skupina Dance Fitness. Tyto talentované dívky se věnují latinsko-americkým tancům, jako je cha-cha a salsa, a také aerobnímu cvičení. Následoval kroužek Hry na flétnu, kde děti předvedly své dovednosti na této nástrojové hře. Každý z účastníků připravil dvě své oblíbené lidové písničky a společně vystoupili.

Pro nejmenší děti ve věku od 3 do 6 let je určen kroužek Minitančírna zaměřený na komplexní pohybové cvičení a tancování v rytmu písniček. Hudební školička, která je určena pro předškoláky od 5 let, předvedla své zpěvácké, básnické a taneční dovednosti.

Druhá část Duha Show se odehrávala před budovou DDM DUHA, kde se představily nové kroužky Minidance, Dance a Zumbík.

Třetí část Duha Show se přesunula do tělocvičny, kde se uskutečnilo vystoupení kroužku karate a vzdušné akrobacie. Kroužek karate, který má v současnosti 60 členů, předvedl svou sílu a technické dovednosti. Poté se představil kroužek vzdušné akrobacie, který předvedl vzrušující výkony v tanečním stylu ve vzduchu. V tělocvičně si děti měly také možnost vyzkoušet lezení na lezecké stěně.

Během odpoledne přilákala akce mnoho diváků a provázelo ji krásné slunečné počasí.

3K0A04341
3K0A04371
3K0A04451
3K0A04391
3K0A04501
3K0A04511
3K0A04531
3K0A04561
3K0A04631
3K0A04661