Přejít na obsah

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí   Termín konání:         pondělí 9. února 2015 od 15:00 hodin   Místo konání:           Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510                                  modrý salonek     Navržený program:   1. Finanční záležitosti
2. Plán investičních akcí města na rok 2015
3. Rozpočet města na rok 2015
4. Dotace
5. Majetkoprávní úkony
6. Různé     Petr Hájek starosta města
news list