Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 6. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme Vás na 6. zasedání zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 19. června 2023 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, velký sál.


Navržený program:

1.   Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2022

2.   Finanční záležitosti

3.   Dotace z rozpočtu města

4.   Majetkoprávní úkony

5.   Ceny města Ústí nad Orlicí

6.   Různé