Přejít na obsah

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek za rok 2014

Vyhodnocení programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2014.   Ministerstvo kultury založilo v roce 2008 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Tento program byl opětovně vyhlášen i v roce 2014. Finanční příspěvek z tohoto programu byl určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí činila 481 000,-Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole.   Příspěvek byl použit na opravu těchto kulturních  památek: -          venkovský dům čp.313, ul. Lukesova, Ústí nad Orlicí, -          venkovská usedlost čp.18, Dolní Dobrouč, -          venkovský dům čp.10, Voděrady, -          venkovská usedlost čp. 40, Sopotnice.
news list