Přejít na obsah

POPRVÉ ZASEDALA SPRÁVNÍ RADA ROT

První zasedání Správní rady svazku obcí Regionu Orlicko-Třebovsko (ROT) se v pátek 16. ledna uskutečnilo na ústecké radnici. V čele svazku stojí předseda, kterým byl zvolen Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí. Svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko má v současné době ustálený počet 24 členů města a obcí s aktuálními 47.859 obyvateli. Vznikl v roce 1999, kdy se města a obce spojily za účelem společné cesty trvale udržitelného rozvoje regionu, zejména v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a vnitřních vztahů.  Na programu pátečního jedná byla problematika cyklostezek údolím Tiché Orlice a Třebovky jako celku, včetně smluv na údržbu a administraci provozu cyklostezek v roce 2015. Dále byli členové Správní rady seznámeni s čerpáním prostředků obcemi svazku a plánovanými akcemi svazku na rok 2015. Těmi budou již tradiční květnové Cykloglacensis 2015, červnové Cykloklání a v září pak Den regionu tentokrát s cílem ve Voděradech.
news list