Přejít na obsah

ŠKOLKA UVOLNILA 1,5 PROCENTA ZE SVÉ ZAHRADY

Rekonstrukce objektu čp. 219 (bývalá rehabilitace), kterou městský úřad získal do svého vlastnictví bezúplatným převodem od státu za podmínky, že budova bude opravena a využita pro správu města, postoupila do fáze venkovních a terénních úprav. S nepříznivou reakcí části obyvatel se setkalo rozšíření plochy zázemí o část pozemku MŠ Klubíčko. Jedná se však o velmi malou část z rozměrné zahrady školky. Konkrétně zabraná část představuje 1,5 procenta z celkové plochy zahrady (50 m2 z celkových 3436 m2). Tato část zahrady byla využívána minimálně a nenacházela se zde významná zeleň, pouze náletové křoviny (lísky), které budou po dokončení prací nahrazeny novou výsadbou. Zároveň bylo zajištěno odborné přesazení sazenic stromů, které zde děti vysadily v rámci své venkovní aktivity. V současné době je zpracovaná dokumentace revitalizace zahrady školky, která mění její stávající koncepci a vyjmutí pozemku o výměře 50 m2 nemá na novou podobu zahrady žádný vliv. Celková revitalizace zahrady by se měla uskutečnit příští rok v nákladech zhruba 4 miliony korun.

K rozšíření zázemí pro novou budovu úřadu došlo po dohodě s ředitelkou MŠ a se záměrem byla seznámena rada města. Vznikne zde zastřešené a po obvodu dřevěné opláštěné parkovací stání pro dvě vozidla městské policie a dvě služební vozidla odboru sociálních služeb. Původní projekt předpokládal parkování těchto vozidel ve stísněném prostoru mezi novou budovou úřadu a zahradou MŠ.

parkoviste 5