Přejít na obsah

V NEMOCNICI POŽEHNALI NOVÉ PROSTORY PRO DUCHOVNÍ PÉČI

Nově vzniklé prostory pro duchovní péči v Orlickoústecké nemocnici požehnali v pátek 16. ledna při Ekumenické bohoslužbě. Orlickoústecká nemocnice se snaží poskytovat ucelenou péči, proto byl také ve 3. patře budovy interního oddělení vytvořen prostor klidu – ztišení, které převyšuje nemocniční ruch. Prostor klidu je určen pro společné bohoslužby, pro osobní rozhovory duchovních s pacienty a je pietním místem pro důstojné rozloučení rodiny se zemřelým. Návrh kresby a její provedení, ktreré umělecky dotvořilo zaměření místnosti, provedla Základní umělecká škola v Ústí nad Orlicí. Na finančním zajištění spolupracovala nemocnice se sponzory.     Bohoslužby se zúčastnili za Římskokatolickou církev P. Th. Bc. Vladislav Brokeš, za Církev československou husitskou Mgr. Lidmila Kukuczková, za Církev Bratrskou Ing. Tomáš Pospíchal, za Českobratrskou církev evangelickou Mgr. Jiří Kvapil a za Jednotu bratrskou Bc. Daniel Dostrašil. Současně pan farář Brokeš novému prostoru pro duchovní péči požehnal.  
news list