Přejít na obsah

Informace odboru životního prostředí - pytle na tříděný odpad

Pytlovaný sběr papíru, plastu a nápojových kartonů tetrapak od rodinných domů Provozovatel systému svozu odpadu firma EKOLA České Libchavy s.r.o. sděluje občanům, že počínaje únorem 2015 budou barevně odlišené pytle na tříděný odpad využívané pro systém pytlovaného svozu dům od domu distribuované vždy výměnou za odevzdaný pytel. Tzn. za každý odevzdaný pytel v rámci pytlovaného svozu bude do domu dodán pytel prázdný. V případě, že se do systému bude chtít zapojit nový zájemce, je možné si vyzvednout 1 ks barevného pytle na každou komoditu na odboru životního prostředí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. Svoz pytlovaného sběru bude i nadále probíhat jednou za čtyři týdny, vždy odděleně v pondělí papír a ve středu plast a nápojové kartony.   SÁČKY NA PSÍ EXTREMENTY Sáčky na psí extrementy jsou i nadále k dispozici na odboru životního prostředí Městského úřadu. Jsou vydávány na základě potvrzení o zaplacení místního poplatku za psa.   PRŮSVITNÉ PLASTOVÉ PYTLE Neoznačené průsvitné plastové pytle vydávané v minulosti odborem životního prostředí na podporu třídění plastového odpadu se v letošním roce již NEVYDÁVAJÍ!   odbor životního prostředí
news list