Přejít na obsah

HLADINA ORLICE A TŘEBOVKY KLESÁ, HASIČI ZASAHOVALI

V sobotu 10. ledna od dopoledních hodin v důsledku velmi rychlého oteplení došlo k výraznému zvýšení stavu na vodních tocích. Stavy jsou neustále sledovány a vyhodnocovány. Zatím nedošlo k žádnému ohrožení životů ani škodách na majetku. V Kerharticích voda vzala bývalou provizorní lávku, která se dostala pod vodu a následně musela HZS vyslat jednotku k odstranění naplavenin, které se zachytávají za zbytky pilířů po lávce.   Jednotka SDH Knapovec byla povolána k vyčištění propustku v Knapovci, kde se hromadily naplaveniny. Další výjezd HZS byl do Horního Houžovce, kde spadlý strom porušil elektrické vedení, které spadlo vedle potoka. Hasiči SDH Ústí nad Orlicí I. odčerpávali vodu z několika sklepů.   V nočních hodinách se očekává ochlazení, což by mělo situaci na vodních tocích přes noc zklidnit. Předpokládáme pozvolný pokles a stabilizaci situace.  
news list