Přejít na obsah

VEDENÍ MĚSTA PŘEDSTAVILO PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A INVESTICE

První letošní tisková konference vedení města s novináři se na radnici v Ústí nad Orlicí uskutečnila ve čtvrtek 8. ledna. Starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem a Matoušem Pořickým seznámili novináře nejen s plány radnice na nejbližší období, ale také na celé následující volební období.   Prezentováno bylo Programové prohlášení koaličních partnerů pro volební období 2014-2018 jehož cílem je zodpovědné hospodaření, plnění finančních závazků a přirozený rozvoj města. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny cíle a závazky koalice, které se týkají hospodaření města, realizace a přípravy investic, rozvoje města a pracovních příležitostí, bydlení a místní dopravy, informovanosti a komunikace s občany a další body.   Dále byla zmíněna připravovaná revitalizace Wolkerova údolí v našem městě prostřednictvím dvou projektů z Operačních program Životního prostředí - Zlepšování stavu přírody a krajiny. Akce s názvem „Podpora regenerace urbanizované krajiny – živý lesopark 2014" je realizována v celkové výši 221.576 Kč včetně DPH a dotována 75%. Druhá akce s názvem „Opatření na podporu biodiverzity – živý lesopark 2014" je realizována v rozsahu celkových nákladů ve výši 105.076 Kč včetně DPH, dotace činí 90%.   V souvislosti v revitalizací Wolkerova údolí se počítá s rozšířením dětského hřiště o venkovní posilovnu pro dospělé, která by měla být následně vybudována také v části Dukla.   Diskutovány byly také hlavní investice města pro rok 2015. Těmi jsou rekonstrukce ulice T.G. Masaryka a zateplení a rekonstrukce ZŠ Komenského - budovy na Štěpnici. První z výše jmenovaných akcí si vyžádá náklad cca 14 milionů korun, zahájena bude na jaře a její dokončení se předpokládá v letošním roce. Stavba bude probíhat podle dopravní studie a schválení zastupitelstva města. Druhá jmenovaná akce si pak vyžádá náklad ve výši cca 13 milionů korun a její realizace přispěje ke snížení finanční náročnosti provozu školy.   Vydány byly dvě tiskové zprávy a zveřejněno Programové prohlášení pro období 2014-2018.
news list