Přejít na obsah

PO DRUHÉ ZASEDALO NOVÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pořadí druhé zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, ve volebním období 2014 -2018, se v Kulturním domě uskutečnilo v pondělí 15. prosince. Na programu jednání byly tradičně majetkoprávní úkony, finanční záležitosti a další okruhy.   Mimo jiné zastupitelstvo schválilo dvě obecně závazné vyhlášky. První o místním poplatku za komunální odpad, který pro rok 2015 zůstává ve stejné výši jako v roce 2014 tedy 550 Kč na osobu a rok. Druhá vyhláška, kterou zastupitelstvo také schválilo, stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí s účinností od 1.1.2015. Vyhláška obsahuje přechodné ustanovení, které umožňuje, aby povolená loterijní činnost, jejíž provozování bylo povoleno příslušnými orgány přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, mohla být ještě na území města provozována, a to nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. Výherní hrací automaty tak budou z heren ve městě mizet postupně.   V dalších bodech zastupitelstvo volilo členy osadních výborů městských částí, schvalovalo rozpočtové provizorium na rok 2015 do té doby než bude schválen rozpočet města na rok 2015, dále poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a další body. Usnesení druhého zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí naleznete v nejbližších dnech na našich webových stránkách.   Další informaci, kterou jak zastupitelé tak veřejnost získali byla cena vodného a stočného na rok 2015. Vodné zůstává v původní výši jako letos, tedy 29,67 Kč/m3 včetně DPH. Stočné pak z důvodů modernizace a náročnějších a účinnějších technologií ČOV podraží o 2,88 Kč na 44,28 Kč/m3 včetně DPH. Celková cena za 1 m3 bude v roce 2015 73,95 Kč/m3 včetně DPH oproti letošním 71,07 Kč/m3. U čtyřčlenné domácnosti, při spotřebě cca 140 m3/rok tak dojde ke zvýšení o cca 34 Kč za měsíc.   Starosta zasedání ukončil po dvou hodinách jednání a předběžně informoval o termínu 3. zasedání zastupitelstva a to v pondělí 9. února 2015.
news list