Přejít na obsah

Podrobný program 2. zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 15.12.2014
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:00
2. Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:10
3. TAJ/1 - Plnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
31 15:20
  1. Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Husova 693/14 Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
32 15:25
5. MPO/2 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu Knapovec 6/3
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
33 15:30
6. MPO/3 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu T.G.Masaryka 168/10
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
34 15:35
7. MPO/4 - Smlouva o převodu vlastnictví bytu T.G.Masaryka 168/5
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
35 15:40
8. MPO/5 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
36 15:45
9. MPO/6 - Záměr prodeje části p.p.č. 2563/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
37 15:50
10. MPO/7 - Záměr prodeje části p.p.č. 2147/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
38 15:55
11. MPO/8 - Kupní smlouva - realizace předkupního práva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
39 16:00
12. MPO/9 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 2352/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
40 16:05
13. MPO/10 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 923/210 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
41 16:10
14. MPO/11 - Kupní smlouva - prodej p.p.č. 923/193 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
42 16:15
15. MPO/12 - Kupní smlouva k.ú. Hylváty ul. Za Vodou
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
43 16:20
16. MPO/13 - Kupní smlouva k.ú. Hylváty ul. Za Vodou
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
44 16:25
17. MPO/14 - Kupní smlouva k.ú. Hylváty ul. Za Vodou
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
45 16:30
18. MPO/15 - Kupní smlouva v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
46 16:35
19. MPO/16 - Směrnice města Ústí nad Orlicí k převodu členského podílu v bytovém družstvu k bytu v Ústeckoorlickém bytovém družstvu
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
47 16:40
20. MPO/17 - Převod členských podílů v bytovém družstvu vztahujících se k družstevním bytům
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
48 16:45
21. MPO/18 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení z neplacení nájemného
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
49 16:50
22. MPO/19- Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
50 16:55
  2. Finanční záležitosti    
23. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových změn - dotace
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
51 17:00
24. FIN/2 - Návrh na zrušení účelového Fondu rozvoje bydlení
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
52 17:05
  a) Rozpočtové provizorium na rok 2015    
25. FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
53 17:10
  b) Dotace    
26. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
54 17:15
27. SÚ/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 96 v ulici T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
55 17:20
28. OŠKCP/1 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
56 17:25
29. OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
57 17:30
30. OŠKCP/3 - Odpuštění nájmu ústeckým školám - dotace spolku Mlalá scéna
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
58 17:35
  3. Obecně závazné vyhlášky    
  a) O místním poplatku za komunální odpad    
31. FIN/4 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za komunální odpad
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
59 17:40
  b) O zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí    
32. FIN/5 Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby: Rada Marian, Mgr.
60 17:55
  4. Různé    
33. TAJ/2 - Opětovné zvolení přísedícího OS Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
61 18:05
34. TAJ/3 - Volba členů finančního výboru
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
62 18:10
35. TAJ/4 - Volba členů kontrolního výboru
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
63 18:15
36. TAJ/5 - Volba předsedy osadního výboru (Knapovec, Dolní a Horní Houžovec)
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
64 18:20
37. TAJ/6 - Volba předsedy osadního výboru (Hylváty a Dukla)
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
65 18:25
38. TAJ/7 - Volba předsedy osadního výboru (Kerhartice)
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
66 18:30
39. TAJ/8 - Volba předsedy osadního výboru (Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov)
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
67 18:35
40. Zápisy OSV
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Hylváty - 25.6.2014
Hylváty - 6.11.2014
  18:40
41. Závěr
Předkládá: Starosta
  18:45
news list