Přejít na obsah

DOBROVOLNÍ HASIČI BILANCUJÍ UPLYNULÝ ROK

Tradičně začátkem nového roku bilancují rok uplynulý Sbory dobrovolných hasičů. V sobotu 18. ledna se konala valná hromada SDH Hylváty.  Město Ústí nad Orlicí má celkem čtyři jednotky Sborů dobrovolných hasičů. Konkrétně je to jednotka Ústí nad Orlicí I. a dále jednotky v Černovíru, Hylvátech a Knapovci. Jednotky SDH se podílí nejen na zásazích a likvidacích mimořádných událostí, ale také pomáhají s organizací řady akcí ve městě. Po boku profesionálních jednotek likvidují požáry, ochraňují majetek a pomáhají při živelných pohromách jako jsou například povodně. Pozadu nezůstávají ani s konáním mnoha sportovních a společenských akcí. Věnují se také výchově mladých hasičů, kteří se pravidelně účastní mnoha soutěží a cvičení. Mezi hosty valné hromady nechyběl ani starosta města Petr Hájek.
news list