Přejít na obsah

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí   Termín konání: - pondělí 15. prosince 2014 od 15:00 hodin   Místo konání: - Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510 - modrý salonek   Navržený program: 1.      Majetkoprávní úkony 2.      Finanční záležitosti a)     Rozpočtové provizorium na rok 2015 b)     Dotace 3.      Obecně závazné vyhlášky a)     O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad) b)     O zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí 4.      Různé       Petr Hájek starosta města
news list