Přejít na obsah

SPC KAMÍNEK POŘÁDALO PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

Speciální pedagogické centrum KAMÍNEK při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí připravilo na úterý 26. listopadu již tradiční prodejní výstavu širokého spektra didaktických, kompenzačních pomůcek a zboží s vánoční tématikou. Prodejní výstava byla určena jak široké veřejnosti tak, učitelům základních a mateřských škol. K vidění a vyzkoušení byly dřevěné hračky, skládačky nebo pomůcky vhodné pro rozvoj jemné i hrubé motoriky. Mezi vánočním zbožím nechyběly perníčky, svícny, ozdoby, keramika a mnoho dalšího. Součástí letošního programu byly také odborné přednášky a besedy například na téma poruch učení, využití metody kineziologie a různých podpůrných terapií.   Speciální pedagogické centrum KAMÍNEK se zaměřuje především na podporu rodin s postiženými dítě dětmi, speciálně pedagogickou péči, integraci dětí se zdravotním postižením, vzdělávání dětí s autismem a řadu dalších odborných služeb.
news list