Přejít na obsah

POPRVÉ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA

V úterý 2. prosince se konalo úvodní zasedání Bezpečnostní rady ORP Ústí nad Orlicí, na kterém starosta města Ústí nad Orlicí v souladu se zákonem jmenoval nové členy tohoto zvláštního orgánu obce. Ihned po předání pověřovacích listin všichni členové zahájili svou činnost. Čekalo je projednání a schválení základních zřizovacích dokumentů, seznámení se složením Povodňové komise města a Povodňové komise ORP, schválení Koncepce zabezpečení akceschopnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů a výstavby krizového řízení pro nadcházející volební období. Byl schválen Plán činnosti BR ORP na rok 2015 i s návrhem rozpočtu a finančním zajištěním vlastní činnosti. Tajemník BR dále přítomné seznámil se stavem účelové státní dotace na rok 2015 k reprodukci požární techniky, s Plánem kontrol obcí v roce 2015 v působnosti krizového zákona, se stavem a situací ve vojenských skladech Kerhartice a se změnou ve způsobu vyrozumívání od ČHMÚ.
news list