Přejít na obsah

Rada města vyhlásila dotační programy města pro rok 2015

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 24.11.2014  projednala a schválila dotační programy města pro rok 2015 (usnesení č.9/1/RM/2014).   V roce 2015 budou poskytovány dotace:   a) na sportovní činnost    b) na jednotlivé sportovní a volnočasové akce c) na rozvoj a údržbu sportovišť d) na kulturní aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) e) na zachování a obnovu památkového fondu f) na projekty škol g) na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví h) na ostatní projekty   FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ včetně příloh jsou k dispozici: na věcně příslušném odboru  (tj. na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace nebo na odboru sociálních služeb) a na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz (záložka Úřad,  sekce Dotace města). Žádosti o dotace pro rok 2015 se přijímají na předepsaných formulářích do 20. 1. 2015 (sport, školství, kultura) a do 21. 1. 2015 (oblast sociálních služeb a zdravotnictví).   Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace  
news list