Přejít na obsah

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA PŘEDSTAVILA PROGRAM PRO MLÁDEŽ

V souvislosti s problematikou práce s mladistvými a dětmi funguje multidisciplinární tým pro mládež. Ten tvoří zástupci střediska Probační a mediační služby Ústí nad Orlicí, Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí, Okresního soudu a státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí, orgánů sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých obcí s rozšířenou působností v okrese Ústí na Orlicí, střediska výchovné péče Mimóza a občanského sdružení Změna. Probační a mediační služba České republiky se stala již nedílnou součástí systému trestního soudnictví. Specifickou oblastí její činnosti je práce s mladistvými a dětmi.
 
Členové multidisciplinárního týmu pro mládež si na svých pravidelných setkáních vyměňují informace a poznatky z oblasti práce s rizikovou mládeží, diskutují o aktuálních problémech, s nimiž se setkávají napříč celým soudním okresem Ústí nad Orlicí. Hledají rovněž účinnější postupy, které by pozitivně ovlivnily vývoj kriminality mládeže. Vzájemná spolupráce na místní úrovni je velice potřebná a užitečná pro další činnost s problémovou mládeží.
 
Na posledním setkání týmu pro soudní okres Ústí nad Orlicí se sešli jeho členové, aby se seznámili s nově zahájeným probačním programem určeným pro mladistvé pachatele trestné činnosti nazvaný P.U.N.K.T. rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.). Ten poskytuje pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a také jejich rodinám. Cílem probačního programu je řešit příčiny trestné činnosti mladistvých, umožnit, podpořit a udržet u nich žádoucí změnu směřující k odklonu od kriminální kariéry.
 
Na jednotlivá střediska Probační a mediační služby se mohou obrátit jak samotní mladiství nebo jejich zákonní zástupci, tak i poškození, přičemž služby probační a mediační služby jsou bezplatné.   Informace o Programu P.U.N.K.T. rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.)   PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČESKÉ RELUBLIKY
news list