Přejít na obsah

KONALO SE USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pondělí 10. listopadu se v Kulturním domě konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Ve velkém sálu kulturního domu se sešlo 27 nově zvolených zastupitelů. Vedení jednání se ujala nejstarší člena zastupitelstva Jana Severová. Následovalo skládání  slibu nově zvolenými členy zastupitelstva, určení počtu členů rady města a funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni. Podle předchozí koaliční dohody schválilo zastupitelstvo devítičlennou radu města, jednoho uvolněného místostarostu a dva neuvolněné místostarosty. Starostou města byl opět zvolen Petr Hájek, který tento post zastával v uplynulém období. Místostarosty byli zvoleni Jiří Preclík na post uvolněného místostarosty, Michal Kokula a Matouš Pořický na posty neuvolněných místostarostů. Pozice radních nově obsadili Petr Strákoš, Anna Škopová, Pavel Svatoš, Jan Zábrodský a Zdeněk Ešpandr. Následovalo zřizování výborů zastupitelstva, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, pověření členů zastupitelstva města k oddávání občanských sňatků a zastupování města v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob.   Po skončení jednání prozradil starosta priority radnice na následující volební období. "Ať už je to rekonstrukce ulice T.G. Masaryka, revitalizace Perly 01 nebo zpřístupnění starého hřbitova za kostelem. V toto chvíli již diskutujeme o místní dopravě, takže je to samozřejmě o přípravě rozpočtu města na příští rok. Myslím si, že máme na co navázat tedy můžeme ty předcházející roky zhodnotit.", řekl Petr Hájek   Další zasedání zastupitelstva je předběžně plánováno na 15. prosince v Modrém salonku Kulturního domu.
news list