Přejít na obsah

HRA O SVATÉM MARTINOVI V KOSTELE

Hru věnovanou životu svatého Martina přestavil v neděli 9. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, dětský chrámový sbor a chrámový sbor z Dolního Újezdu. Autorem textů a hudby hry je ústecký rodák a profesionální varhaník Martin Kubát, který v našem kostele pravidelně vystupuje při varhanních koncertech. V krátké hře vystoupila nejen řada dětí a dospělých, ale kostelem zněl také zpěv sboru a varhany.   Svatý Martin byl římským vojákem, později se stal poustevníkem a biskupem. Ve Francii byl zakladatelem prvních klášterů. Svátek svatého Martina, který připadá na 11. listopadu máme spojený s příslovími Svatý Martin přijíždí na bílém koni - Na svatého Martina kouřívá se z komína - O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá nebo Radost Martina je hus a džbán vína. V tento den se také konají tradiční svatomartinské slavnosti, k nimž neodmyslitelně patří husa a dobré víno.
news list