Přejít na obsah

KOTELNA NA PODMĚSTÍ PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

V centrální kotelně na Podměstí v Ústí nad Orlicí byla městskou společností TEPVOS nově instalována kogenerační jednotka. Jedná se o moderní zařízení, které spalovacím motorem na zemní plyn pohání elektrický generátor vyrábějící elektrickou energii, přičemž vzniká využitelné odpadní teplo. Kogenerační jednotkou vyrobené odpadní teplo je dále využíváno v městském systému vytápění a umožňuje udržet nízkou úroveň ceny tepla.   Akumulační nádrž o objemu 70 m3 a celkové hmotnosti 13 tun byla do kotelny montována v úterý 4. listopadu. Akumulační nádrž bude jímat ohřátou užitkovou  vodu hlavně v letním období, kdy je kotelna v provozu jen část dne. Díky dostatečně velké akumulační kapacitě přispěje k úspoře a zefektivnění dodávek teplé vody obyvatelům.   Cena tepla distribuovaného v Ústí nad Orlicí dlouhodobě patří k nejnižším cenám tepla vyráběného ze zemního plynu v rámci České republiky. Kogenerační jednotka na Podměstí je již druhou kogenerační jednotkou, kterou společnost TEPVOS na území města instalovala.
news list