Přejít na obsah

PŘEJEZD DO ĆERNOVÍRU BUDE OD PONDĚLÍ UZAVŘEN

Od pondělí 3. listopadu do 14. listopadu bude probíhat uzavírka místní komunikace v Ústí nad Orlicí - Černovír v místech železničního přejezdu. Konkrétně od křižovatky se silnicí II/360 po křižovatku s účelovou komunikací u čp. 91 v Černovíru. Uzavírka bude úplná, pro veškerou dopravu. K vlakové a autobusové zastávce u silnice II/360 bude umožněn přes železniční přejezd přístup pro pěší, který bude zabezpečen. Objízdná trasa bude vedena po účelové komunikaci pod lesem. Uzavírkou bude ovlivněna autobusová linka č. 700 972, která pojede ze zastávky Ústí n.Orl.,,Černovír, rozc. dále po silnici II/360 až na zastávku Ústí n.Orl.,,Na Tiché Orlici  a neobslouží zastávku Ústí n.Orl.,,Černovír,otočka.
news list