Přejít na obsah

POSTUP PRACÍ NA STAVBĚ PRŮJEZDU ŽELEZNIČNÍM UZLEM

Opět přinášíme postup prací na stavbě Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. V současné době jsou již přepojeny obě koleje na novou železniční estakádu a jezdí tudy veškerá železniční doprava. Původní provizorní most na Mendriku byl demontován v úterý a v nejbližších dnech začne s odtěžováním valu původního kolejiště. Ten bude snížen a zůstane jako protipovodňová zábrana. Demoliční práce také začnou na odstraňování původního obloukového mostu přes Tichou Orlici u soutoku s Třebovkou. Po odstranění valu bude koryto Třebovky posunuto o cca 3 metry směrem k městu. Vybudován je již také podchod pro pěší a cyklisty z ulice Nádražní, který bude hlavní přístupovou trasou k nádraží. Do konce září bude pak pro pěší zpřístupněn chodník na novém silničním přivaděči. Pro motoristy bude přivaděč otevřen v polovině října.   Ve stanici postoupily práce na nové výpravní budově, parkovacích plochách, nástupištích a hlavní část prací se přesunula na letohradskou část, která čekala na přesunutí dopravy. Stavbaři zde budují poslední část podchodu pro přístup směrem na letohradské nástupiště. Podle aktuálních informací se stará výpravní budova ještě letos dočká oprav pláště. Výluka na trati trvá do 16. listopadu a to znamená, že do tohoto data musí dodavatel stavby dokončit všechny práce tak aby mohla být stavba užívána cestujícími. Do dvou měsíců se tedy můžeme těšit na nový přítup, nové nádraží a nový komfort pro všechny cestující.
news list