Přejít na obsah

KERHARTICKÉ SOKOLENÍ LETOS S RÁMCI MOVEWEEK

Letošní sokolská akce pro širokou veřejnost - SOKOLENÍ v Kerharticích se konalo v neděli 5. října na zdejším fotbalovém hřišti. Letos se akce konala v rámci celoevropského projektu Týden pohybu (v angličtině Move Week), který má za cíl upozornit na důležitost pravidelného pohybu pro zdraví člověka. Česká obec sokolská se v roce 2013 zapojila do kampaně mezinárodní sportovní a kulturní asociace ISCA, s cílem zvýšit počet pohybově aktivních občanů a rozšířit nabídku a dostupnost pohybových aktivit.   Pro děti a dospělé byl připraven orientační běh, dále řada disciplín jako hod oštěpem, hlavolamy, střelba ze vzduchovky a další za jejichž plnění získávaly děti body a po úspěšném absolvování na ně čekala drobná odměna.   Další zajímavou částí programu byla bike show, ve kterém měli diváci možnost zhlédnout zajímavé triky a jízdu si také vyzkoušet.
news list