Přejít na obsah

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Starosta města Ústí nad Orlicí vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro vylepení volebních plakátů, v rámci voleb do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, osm betonových skruží umístěných ve spodní části Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Každá volební strana tak od 01.10.2014 může pro svou volební kampaň použít bezplatně betonovou skruž s číslem, které jí bylo vylosováno po registraci kandidátní listiny.
news list