Přejít na obsah

OSLAVILI MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Ve čtvrtek 27. září se na zahradě Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí uskutečnila oslava mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října. Akce se účastnili zástupci Senior klubu, Abraham klubu, Svazu invalidů, Červený kříž a senioři z polské Bystřice Kladské. Pro všechna družstva byly připraveny stany, dřevo, kotlíky a potřebné ingredience pro uvaření soutěžního guláše. Odpolední část programu patřila vyhlášení vítězů ve vaření guláše a sportovním a vědomostním soutěžím. Akce, kterou pořádala Komise rady města pro práci se seniory, sdružující všechny kluby ve městě, měla u všech příchozích úspěch.   Tato akce se konala v rámci realizace mikroprojektu "Společná komunikace boří hranice", která je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.   
news list