Přejít na obsah

V MALÉ SCÉNĚ SE KONALO SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Další z pravidelných setkání s veřejností se uskutečnilo ve středu 24. září v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. S více jak 5 desítkami občanů se zde setkal starosta a místarostové. Na programu diskuse byly  informace ke o stavbě Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí,  stavbě Rekonstrukce kanalizace a ČOV, rekonstrukci ulice T. G. Masaryka a další problematiky. Vedení města dále reagovalo na dotazy přítomných. Hodně diskutovanou byla veřejná zeleň konkrétně výsadba a údržba zeleně a dále pak dopravní obslužnost na budoucí nové vlakové nádraží.
news list