Přejít na obsah

PO ROCE SE SETKALI OSMDESÁTNÍCI

V úterý 23. září v odpoledních hodinách se již tradičně uskutečnilo setkání obyvatel města Ústí nad Orlicí, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku. Slavnostní přijetí starostou města Petrem Hájkem proběhlo v obřadní síni naší radnice. V letošním roce bylo pozváno celkem 91 oslavenců, zúčasnilo se jich 48, ostatní se omluvili ze zdravotních nebo jiných důvodů. Program byl obohacen vystoupením dětí z Mateřské školy Heranova v Ústí nad Orlicí a žáků Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí.   Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí s věnováním od starosty města. Ženy byly obdarovány také květinou. Po oficiální části v obřadní síni se jubilanti přesunuli do zasedací místnosti v Galerii pod radnicí, kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a proběhla zde neformální beseda s vedením města. Všichni zúčastnění zhodnotili celou akci jako velmi vydařenou.
news list